Domácnost

Nejlepší tepelná čerpadla: TOP 6 produktů podle recenzí a testů

Nejlepší tepelná čerpadlaŘešení vytápění patří k prvořadým tématům současnosti. V době nejistoty a rostoucích cen energií nechce nikdo vyhazovat peníze oknem. Efektivita a ekonomičnost hrají prim. Možností, jak vytápět dům nebo ohřívat vodu, je přitom víc než dost. Mezi nejzajímavější však dozajista patří řešení v podobě tepelného čerpadla. Tyto systémy dokážou využívat teplo z okolí a fungovat mimořádně úsporně a zároveň i poměrně ekologicky. V dnešním článku se proto podíváme na to, jak vybrat nejlepší tepelné čerpadlo pro rodinný dům – a jaké parametry a faktory by pro vás měly být směrodatné.

Nejlepší tepelná čerpadla na trhu

ProduktInfoHodnocení
#1Woltair
Tepelná čerpadla na klíč
✔️ Více než 3 000 realizací (v ČR, PL, DE, IT)
✔️ Montáž tepelného čerpadla do 30 dní
✔️ Návštěva technika u vás doma zdarma
✔️ Záruka až 10 let na tepelné čerpadlo
✔️ Vyřídí za vás i dotace (při splnění podmínek)
✔️ Jeden z nejlépe hodnocených start-upů v ČR
📌 Kalkulace na míru
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#2Schlieger
Jednička v počtu realizací na trhu
✔️ Osobní konzultace zdarma u vás doma
✔️ Přes 8 790 realizací po celé ČR
✔️ Zajištění vyřízení dotace při splnění podmínek
✔️ 3-10 let na záruku tepelného čerpadla
📌 Kalkulace na míru
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#3EnergoSolar
Další na zvážení
✔️ Tepelná čerpadla na míru pro rodinné domy
✔️ Obhlídka nemovitosti a cenová nabídka ZDARMA!
✔️ Vyřídí za vás dotaci
✔️ Klienti po celé ČR
📌 Kalkulace na míru
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#4Acetex
Řešení na klíč
✔️ Garantují získání dotace, papírování vyřídí za vás
✔️ Řešení na klíč bez starostí
✔️ Používají technologie: Viessmann a Steibel Eltron
✔️ Zajistí záruční i pozáruční servis
📌 Kalkulace na míru
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#5Čerpadla IVT
Používají kvalitní švédská čerpadla
✔️ Kvalitní švédská tepelná čerpadla
✔️ Specialisté na tepelná čerpadla od roku 1991
✔️ Mají za sebou také velké instalace (ZOO Ústí, Strahovský Klášter atd.)
✔️ Tepelná čerpadla s evropskou značkou kvality Q
📌 Kalkulace na míru
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Realizace topného systému s tepelným čerpadlem představuje nákladný a náročný úkol. V první řadě je důležité zvolit si adekvátní typ čerpadla a věnovat pozornost parametrům, jako je topný faktor a účinnost, výkon nebo hlučnost. Velkou roli zajisté bude hrát i cena.

Co je to tepelné čerpadlo a jak funguje?

Tepelné čerpadlo je systém, který umožňuje „čerpání“ tepla z různých okolních zdrojů – ze vzduchu, vody či země. Toto odebrané teplo pak prostřednictvím teplonosného média a kompresoru čerpadlo převede na vyšší úroveň tepla, které je možné zužitkovat pro vytápění, např. zejména vzduchu v místnosti či vody v bazénu.

Tepelné čerpadlo využívá kompresi a expanzi, aby z přijatého tepla vytvořilo výrazně větší teplo. Jde o stejný, resp. obrácený, proces, jak využívá i chladnička. K tomuto procesu samozřejmě čerpadlo potřebuje elektrickou energii. Ta je však v tomto případě využívána poměrně efektivně. Aspoň ve srovnání s mnoha jinými metodami vytápění…

Tepelné čerpadlo vs. přímotop

Přímotop i tepelné čerpadlo fungují na elektřinu. Přímotopná zařízení však využívají topné těleso a příkon (spotřeba) elektrické energie se přímo rovná tepelnému výkonu. Tedy 1000 spotřebovaných wattů elektřiny vyprodukuje 1000 W tepla. Z toho důvodu jsou přímotopy velmi neefektivní. Zvlášť dnes, v době nestabilních a rostoucích cen elektřiny.

Přímotopy dokážou elektřinu pro tepelný výkon zužitkovat mnohem efektivněji než v poměru plus mínus 1:1. Tento poměr, známý jako topný faktor (COP) patří k nejdůležitějším parametrům při výběru tepelného čerpadla.

Topný faktor COP a SCOP – Zásadní veličina pro výběr čerpadla

Topný faktor neboli coefficient of performance (COP) je vždy jedním z rozhodujících aspektů, pokud si chcete pro vytápění domu a/nebo bazénu pořídit tepelné čerpadlo. Jde de facto o rozdíl mezi tepelným výkonem a příkonem. Pakliže je příkon například 2 kW a tepelný výkon 10 kW, topný faktor COP je 5 (10/2).

V reálu je však hodnota COP proměnlivá. Zásadně se liší v závislosti na okolních podmínkách. Proto je COP uváděn při určitých konkrétních „laboratorních“ a testovacích podmínkách a uváděn pro konkrétní teplotu vzduchu a vody. Čím je číslo COP vyšší, tím lépe, ale čím větší je rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou, tím se bude snižovat.

Zjednodušeně řečeno, jedno a to samé tepelné čerpadlo typu např. země-voda může fungovat při faktoru COP 6, když jsou optimální podmínky, ale i při faktoru COP 2, když jsou velmi náročné podmínky (velké teplotní rozdíly).

COP může při porovnávání hodnot za stejných testovacích podmínek posloužit pro srovnání čerpadel mezi sebou. Příliš vám však nepomůže, pokud si chcete udělat konkrétní představu o efektivitě a nákladnosti celoročního provozu. Proto výrobci obvykle uvádějí ještě číslo SCOP. Jde o zprůměrované hodnoty topného faktoru vypočítané za celou sezónu při určitých „standardních“ podmínkách.

Ani na základě tohoto čísla pochopitelně nelze na korunu vypočítat sezónní spotřebu, protože reálné podmínky se od těch „standardních“ budou vždy poněkud lišit. Přesto poskytuje číslo SCOP dobrý orientační odrazový můstek.

Opakem čísla COP a SCOP jsou hodnoty EER a SEER, které v principu fungují stejně, ovšem slouží pro chlazení.

Výkon tepelného čerpadla

Dalším důležitým parametrem je bezesporu výkon čerpadla. Ten se uvádí v kW a při rozhodování o výši výkonu je nutné vycházet z hodnot tepelné ztráty domu. Tyto hodnoty si samozřejmě jen tak nevycucáte z prstu ani nejsou napsané na dveřích. Je potřeba ji vypočítat, což udělá specialista. Firmy, které realizují systémy s tepelnými čerpadly, často tyto služby nabízejí, někdy i zdarma a nezávazně.

Výkon čerpadla by vzhledem k tepelným ztrátám domu neměl být ani příliš nízký ani příliš vysoký. Nízký výkon by vedl ke špatné efektivitě a vysokým nákladům za vytápění. Čerpadlo s velmi vysokým výkonem zas bude spojeno s velkou vstupní investicí, která se nemusí vrátit (nebo se vrátí za dlouho). Obvykle se doporučuje, aby výkon tepelného čerpadla o cca 30-40 % přesahoval hodnotu tepelných ztrát domu.

Kde a jak použít tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla mohou sloužit pro přitápění, vytápění, ale i ohřev užitkové či bazénové vody. Nejčastěji se tento druh získávání tepla doporučuje pro dobře izolované novostavby s nízkými tepelnými ztrátami. Do pasivních a nízkoenergetických domů.

Pokud byste chtěli čerpadlo pořídit do starší stavby, měla by být dostatečně dobře zateplená. Čím menší budou tepelné ztráty domu, tím méně výkonné (a tedy levnější) čerpadlo můžete použít a tím efektivněji (a tedy i levněji) bude fungovat.

Kdy se vrátí investice do tepelného čerpadla?

Pořízení tepelného čerpadla je výrazná investice. Vstupní náklady závisejí na výkonu, způsobech použití, velikosti a stavu objektu i mnoha a mnoha dalších faktorech. Průměrná investice u rodinného domu tak dosahuje vyšších desítek až nižších stovek tisíc Kč.

Doba návratnosti investice díky úsporám na topení oproti méně efektivním metodám a systémům se pohybuje mezi 5 až 15 lety s průměrem kolem 8-10 let. Životnost čerpadla je přitom běžně kolem 30 let s naprosto minimálními nároky na údržbu a obsluhu. Zejména ve srovnání se systémy vytápění např. na tuhá paliva (dřevo, uhlí,…).

Tepelné čerpadlo vs. jiné druhy vytápění

Jak bylo řečeno, tepelná čerpadla mají řadu výhod. Jsou komfortní a téměř bezúdržbová i mimořádně efektivní. Oproti topení dřevem či uhlím nepotřebujete skladovací prostory na otop, nemusíte přikládat ani chystat či štípat dřevo atd.

Tepelné čerpadlo je navíc ekologické v tom smyslu, že nespotřebovává žádné omezené zdroje a suroviny a nevypouští zplodiny do ovzduší. Odebírá jen přirozené teplo ze země, vzduchu či vody. Obecná „míra ekologičnosti“ tepelných čerpadel je nicméně předmětem diskuze. Čerpadla totiž spotřebovávají nemalé množství elektrické energie.

Oproti vytápění elektřinou je tepelné čerpadlo výrazně efektivnější a ekonomičtější. I oproti vytápění plynem si čerpadlo vede lépe, co se nákladnosti týče. Avšak jsou zde i jistá úskalí. Tepelné čerpadlo nemusí, zejména v tuhých mrazech, stačit jako jediný zdroj tepla. Většinou jsou čerpadla kombinována s dalšími topnými zařízeními, které slouží jako primární či sekundární zdroje.

Další nevýhodou jsou vysoké vstupní náklady a často i značně složitá instalace některých typů systémů. K tomu lze přidat i drobnosti, jako je vyšší hlučnost (zejména typ vzduch-voda). Navzdory určitým negativům patří tepelné čerpadlo především u novostaveb k nejpopulárnějším a nejvýhodnějším řešením vytápění.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla rozdělit na několik typů, které se od sebe mnoha vlastnostmi značně liší. Toto rozdělení vychází z principu fungování čerpadla. Jaké jsou možnosti?

Čerpadlo země-voda

Tento typ čerpadel dokáže být zřejmě vůbec nejúčinnější a nejefektivnější. Sloužit může jako primární i sekundární zdroj vytápění a v dobře izolovaném domě zajistit zásadní úsporu oproti jiným metodám vytápění i většině ostatních typů čerpadel.

Teplo je odebíráno ze země. Za tímto účelem je nutné instalovat buď plošné podpovrchové kolektory anebo realizovat hloubkový vrt. V prvním případě potřebujete dostatečně velký pozemek, v druhém musíte počítat s vysokými náklady na vrt. Obecně patří čerpadla země-voda mezi nákladnější až nejnákladnější na pořízení. Jsou však výkonná i v silných mrazech a investice se díky účinnosti a úspornosti vrátí většinou do 10 let.

Čerpadlo vzduch-voda

V jistém smyslu opakem předchozí varianty je velmi často využívané čerpadlo vzduch-voda. Výhodou je právě poměrně velmi snadná instalace a v průměru nižší pořizovací náklady. Tato čerpadla se dají díky nenáročnosti na prostor snadno instalovat i u stávajících a starších rekonstruovaných domů.

Nevýhodou je však velmi kolísavá a v průměru nižší účinnost značně závislá na teplotě venkovního vzduchu. V mrazech bude toto čerpadlo výrazně méně efektivní (a tedy nákladnější) než třeba čerpadlo země-voda. Toto čerpadlo na druhou stranu může být dobrou volbou například pro ohřev bazénové vody. Za zmínku však stojí i nevýhoda v podobě vyšší hlučnosti tohoto typu čerpadla.

Čerpadlo voda-voda

Čerpadlo voda-voda dokáže být mimořádně efektivní a za předpokladu optimálně realizovaného systému nabídnout vynikající topný faktor. Přesto patří tento typ u nás k málo používaným. Proč? Vyžaduje totiž specifické vstupní podmínky. U domu se musí nacházet geotermální pramen, hluboký rybník nebo jiný vhodný zdroj vody, odkud bude možné teplo odebírat.

Pořizovací náklady jsou v průměru poněkud nižší než u typu země-voda, ale zase bývá toto řešení náročnější na údržbu. Přesto může být ideální variantou, pokud máte k dispozici adekvátní vodní zdroj.

Čerpadlo vzduch-vzduch

Tento typ funguje de facto jako rozsáhlý klimatizační systém s možností volby mezi ohřevem (v zimě) a chlazením (v létě). Jako médium pro přenos tepla neslouží výměník a voda, ale rovnou vzduchotechnika. Výhodou jsou relativně nižší vstupní náklady. Nevýhodou vyšší provozní náklady (nižší efektivita) anebo i fakt, že nelze ohřívat vodu.

Ceny tepelných čerpadel

Otázka ceny tepelných čerpadel je velmi komplikovaná. Nejde jen o přístroj na způsob např. klasické klimatizace nebo přímotopu, který si koupíte v elektru. Systémy s tepelnými čerpadly realizují specializované firmy, které vám vytvoří kalkulaci nákladů na základě velkého množství proměnných.

V průměru lze říct, že do cca 50 tisíc Kč může stát realizace systému, který bude sloužit jako doplňkový či pro ohřev užitkové nebo bazénové vody. Do cca 200 tisíc Kč se obvykle vejde realizace čerpadla pro menší rodinné domy, které bude sloužit jako primární zdroj tepla. Nad 200 tisíc Kč se pohybují investice do výkonnějších a efektivnějších čerpadel nebo čerpadel pro větší rodinné domy apod.

Nejlepší dodavatelé a značky tepelných čerpadel

V ČR působí velké množství firem, které nabízejí realizace systémů s tepelnými čerpadly včetně, samozřejmě, dodávky čerpadel samotných. Mezi spolehlivé firmy patří například Schlieger, EnergoSolar, IVT, WoltAir a další. Spolehlivá firma vám vytvoří kompletní nabídku založenou na podrobných kalkulacích. Na tepelná čerpadla pak lze získat i státní dotace, které rovněž vyřizuje firma.

ProduktInfoHodnocení
#1Woltair
Tepelná čerpadla na klíč
✔️ Více než 3 000 realizací (v ČR, PL, DE, IT)
✔️ Montáž tepelného čerpadla do 30 dní
✔️ Návštěva technika u vás doma zdarma
✔️ Záruka až 10 let na tepelné čerpadlo
✔️ Vyřídí za vás i dotace (při splnění podmínek)
✔️ Jeden z nejlépe hodnocených start-upů v ČR
📌 Kalkulace na míru
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#2Schlieger
Jednička v počtu realizací na trhu
✔️ Osobní konzultace zdarma u vás doma
✔️ Přes 8 790 realizací po celé ČR
✔️ Zajištění vyřízení dotace při splnění podmínek
✔️ 3-10 let na záruku tepelného čerpadla
📌 Kalkulace na míru
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#3EnergoSolar
Další na zvážení
✔️ Tepelná čerpadla na míru pro rodinné domy
✔️ Obhlídka nemovitosti a cenová nabídka ZDARMA!
✔️ Vyřídí za vás dotaci
✔️ Klienti po celé ČR
📌 Kalkulace na míru
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#4Acetex
Řešení na klíč
✔️ Garantují získání dotace, papírování vyřídí za vás
✔️ Řešení na klíč bez starostí
✔️ Používají technologie: Viessmann a Steibel Eltron
✔️ Zajistí záruční i pozáruční servis
📌 Kalkulace na míru
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#5Čerpadla IVT
Používají kvalitní švédská čerpadla
✔️ Kvalitní švédská tepelná čerpadla
✔️ Specialisté na tepelná čerpadla od roku 1991
✔️ Mají za sebou také velké instalace (ZOO Ústí, Strahovský Klášter atd.)
✔️ Tepelná čerpadla s evropskou značkou kvality Q
📌 Kalkulace na míru
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
0 Sdílení