Dílna

Nejlepší lepidlo na kov: TOP 6 produktů podle recenzí a testů

Lepidlo na kov

Lepení je jedním z nejoblíbenějších a nejstarších způsobů spojování materiálů. První lepidla se objevovala nejpozději v neolitu. Pro jejich výrobu se používaly pryskyřice, klihy a další přírodní složky. Už tehdy měla některá z nich překvapivou sílu, ale používala se spíše jako lepidlo na dřevo, rohovinu, textil a jiné materiály. K lepení kovů vedla ještě dlouhá cesta a i dnes jde tak trochu o královskou disciplínu. Slepovat kovy, to chce vědět, co děláte a co si můžete dovolit. A taky mít patřičné pomůcky.

Pochopitelně především správné a kvalitní lepidlo. Pak můžete vytvořit velice odolný spoj, který může minimálně v některých ohledech konkurovat třeba svařování či sešroubování. V dnešním článku se proto podíváme na to, jak slepovat kovy – především však na to, jak vybrat nejlepší lepidlo na kov. Zajímat nás budou různé druhy a možnosti a samozřejmě faktory, které rozhodují o tom, jaké lepidlo bude nejvhodnější použít. Věnovat se ale budeme i striktně praktickým otázkám. Například cenovým relacím.

V našem článku najdete nejen spoustu užitečných informací o tom, co lepidla na kov umějí a jak s nimi zacházet. Máme pro vás i žebříček nejoblíbenějších variant. Leccos užitečného můžete taky zjistit prostřednictvím testů či uživatelských recenzí lepidel na kovy.

Nejlepší lepidlo na kov na trhu

ProduktInfoHodnocení
#1LOCTITE 3450 tekutý kov
Epoxidové lepidlo (tekutý kov)
✔️ Manipulační pevnost za 12 min
✔️ Doba použitelnosti směsi 4 min
✔️ Složky: dvě - pryskyřice a tvrdidlo
✔️ Lepení oceli i nerezové, hliníku, měďi, mosazi
✔️ Zaplnění trhlin a spár
📌 od 280 Kč
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#2LOCTITE 496
Vteřinové
✔️ Dobrá adheze ke kovům, pryžím a plastům
✔️ Manipulační pevnost za 10-30 s
✔️ Určené pro běžné lepení
✔️ Technologie: kyanoakrylát
📌 od 405 Kč
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#3ALTECO Quick Steel
Tekutý kov
✔️ I pro náročnější lepení a opravy
✔️ Smyková pevnost min. 130 kg/cm2
✔️ Obsahuje ocelový prášek
✔️ Vytvrzuje 24 hodin
✔️ Zpracovatelnost (min.): 4
📌 od 120 Kč
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#4BISON Epoxy Metal
Vysokopevnostní
✔️ Zpracovatelnost 45 minut
✔️ Vysoká konečná pevnost 180 kg/cm2
✔️ Manipulační pevnost po 10 hodinách
✔️ Po zatvrdnutí jej lze brousit, přetírat
📌 od 200 Kč
[usr 4.8 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#5ALTECO A+B EPO-PUTTY
Epoxidová plastelína
✔️ Lepení i tmelení tvrdých materiálů
✔️ Vhodné pro opravy prasklin a trhlin
✔️ Zpracovatelnost (min.): 30
✔️ Funkční pevnost (hod): 24
📌 od 140 Kč
[usr 4.8 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#6CHS EPOXY 1200-324
Epoxidová pryskyřice
✔️ Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice
📌 od 650 Kč
[usr 4.7 text="true" tooltip="true"] Číst recenze

Jak vybrat lepidlo na kov?

Co je důležité při slepování kovů a jak vybrat optimální, kvalitní lepidlo? V první řadě je třeba vycházet z toho, jaké kovy chcete slepovat a jakým způsobem bude spoj namáhán, používán nebo třeba upravován či jakým okolním podmínkám bude vystaven.

Při samotné volbě lepidla hraje roli složení, viskozita, pevnost a další mechanické nebo i tepelné vlastnosti, způsob manipulace a vytvrzování. Naštěstí není vždy nezbytně nutné pečlivě studovat a analyzovat všechny tyto faktory a součásti jednu po druhé. Přesto je dobré mít základní přehled o tom, jak lepidla na kov fungují – co snesou a za jakých okolností.

Kdy se používá lepidlo na kov?

Lepení je jednou z variant spojování kovů. Osvědčuje se například i v případě, že je potřeba přilepit kov k jinému materiálu anebo vzájemně spojovat různé druhy kovů. Lepení se používá velmi často při opravách a rekonstrukcích, ale i při výrobě. Aplikací je bezpočet.

„Tmelení“ kovů

S lepidly na kov není možné pouze slepit dvě věci k sobě, ale taky například zacelit či vyplnit prostor. K tomu se používají především lepidla nazývaná někdy „tekuté kovy“. Jde především o náhradu svařování, která může mít některé výhody. Například snadnější broušení spojů.

Silné stránky a slabiny lepení kovů

Výhodou lepení je již výše uvedená možnost spojení kovu s jinými materiály či různých kovů, ale taky třeba možnost přilepování drobných, tenkých či citlivých částí, pro které by jiná forma spojování byla nevýhodná či nemožná.

Při správném postupu a volbě lepidla může vzniknout velmi pevný spoj. V některých ohledech odolnější a trvanlivější či praktičtější než například spoj vytvořený svařováním. Vznikají velmi těsné a vodotěsné spoje s vysokou odolností vůči korozi. Lepené spoje mohou mít i specifické žádoucí vlastnosti, jako je tepelná izolace, vodivost apod.

Velmi silné jsou lepené spoje především v tahu a taky smyku. Naopak slabinou lepeného spoje může být zatěžování např. ohýbáním. Lepení je vždy pouze jednou z možností. Někdy výhodnou, někdy nejlepší, někdy nejsnadnější. Ale někdy taky nevhodnou, nepoužitelnou či nevyhovující. V první řadě je tedy nutné určit, zda je lepení opravdu vhodným způsobem spojení nebo opravy daných materiálů.

Příprava na lepení kovů

Jak postupovat před samotným lepením a jak si pro lepený spoj připravit půdu? Samozřejmě bude velmi záležet na konkrétních materiálech, okolnostech, potřebách atd. Obecně je však obvykle potřeba připravit lepené plochy opracováním a odmaštěním. Právě tyto činnosti jsou velmi důležité pro konečný výsledek. Jejich cílem je zajistit co nejvyšší adhezi, přilnutí lepidla k povrchům a vzájemné spojení.

Příprava povrchu typicky spočívá především v odstranění zoxidované vrstvy. Nejde zdaleka jen o viditelnou rez. Tato vrstva se vytváří na povrchu každého kovu. Povrch je tedy vhodné lidově řečeno „zhrubnout“ pomocí velmi jemného smirkového papíru. Následně je vhodné provést lepení co nejrychleji. Prodleva by neměla být rozhodně delší než 1 hodina – ideálně však do 15 minut.

Důležitou fází přípravy povrchu je taky odmaštění, které je nezřídka, když ne opomíjeno, tak alespoň prováděno nedostatečně pečlivě nebo nesprávně. Na odmaštění povrchu je vhodné použít čistý líh, potažmo toluen anebo speciální kupované odmašťovací přípravky. Naopak nevhodné jsou právě běžně dostupné (a tím pádem i s oblibou používané) prostředky, jako jsou ředidla, čisticí přípravky na nádobí nebo i benzín. Tyto prostředky totiž obsahují mastné složky, takže logicky nemohou povrch dokonale odmastit.

Volba lepidla podle potřeby vyplnění spoje

Nyní se dostáváme k samotnému výběru lepidla. Velmi důležité je zhodnotit povahu spoje a rozhodnout se, zda budete potřebovat spoj spíše vyplnit, anebo budete lepit na těsno s minimální spárou.

Lepidla bez plniva

Lepidla bez plniva jsou vhodnější na velmi přesné, těsné spoje. Například v modelářství. Lepené části těsně přiléhají k sobě. Není žádoucí naprosto je přitisknout (třeba svěrákem). Lepidlo se musí do spáry dostat a zůstat v ní. Jde ovšem o zlomek milimetru.

Typické použití: Konstrukční spoje

Tyto lepidla vytvoří spoj opravdu vynikající pevnosti. Nejčastěji se používají dvousložková a vysoko-pevnostní epoxidová lepidla čiré barvy.

Lepidla s plnidlem

Právě v tomto případě jde o již zmíněné „tekuté kovy“ – tedy lepidla s vysokou vyplňovací schopností. Samotným plničem jsou obvykle ocelové částice. V praxi je důležité, že tato lepidla jsou vhodnější tam, kde je potřeba zaplnit určitou spáru, díru, mezeru atd. Může to být při opravách poškozených dílů, ale i řadě jiných aplikací. Samotná lepidla mají různou viskozitu. Od řidší až po pastu či „plastelínu“.

Typické použití: Opravy

Nejčastěji se používají dvousložková a vysoko-pevnostní epoxidová lepidla kovové barvy nebo třeba dvousložková polyuretanová lepidla, popřípadě i velmi moderní dvousložková kyano-akrylátová lepidla s velmi dobrými vlastnostmi.

Jednosložková a dvousložková lepidla

Zmínili jsme, že existují dvousložková lepidla. Co to v praxi znamená a jaké jsou alternativy?

Dvousložková lepidla jsou dnes při lepení kovů nejoblíbenější a nejpoužívanější. Poznáte je tak, že je lepidlo prodáváno ve dvou nádobkách, tubičkách. V jedné je plnidlo a v druhé tvrdidlo. Tyto složky je třeba smíchat. Někdy jsou nádobky propojené a víčko má podobu dvojité stříkačky. To trochu zjednodušuje práci, protože obě složky vytláčíte zároveň. Dvousložková lepidla jsou osvědčená, nabízejí skvělé výsledky. Proto jejich použití převažuje.

Vteřinová lepidla jsou alternativní možností. Lepidlo je v jedné tubičce, aplikace je maximálně snadná a práce s lepidlem rychlá. Tato lepidla mohou být vhodná zejména pro méně náročné použití a drobné plochy, ale taky pro lepení kovů s jinými materiály.

Setkat se můžete i s vícesložkovými lepidly a v určitých případech lze použít také různá univerzální, montážní lepidla.

Epoxid, polyuretan, kyano-akrylát a další…

Lepidla jsou obvykle označena podle základní složky, na jejíž bázi jsou postaveny. U lepidel na kovy dominují epoxidová lepidla.

Ty mohou být jedno, dvou i vícesložková. S plnidlem i bez. V závislosti na typu jsou tedy vhodná pro konstrukční spoje i opravy a prakticky kompletní škálu aplikací. Mají i různou viskozitu – podle účelu. A taky různou dobu zpracovatelnosti – od velmi rychlých (cca 2 minuty) po velmi „pomalá“ (i několik hodin). Různá je i teplotní odolnost (obvykle -50°C až 100-150°C), ale i pevnost (běžná 13-15 MPa, vysoko-pevnostní nad 20 MPa)

Alternativou jsou polyuretanová lepidla. Mají vysokou odolnost při dynamickém namáhání, jsou pružná a skvěle odolávají vlhkosti i dalším okolním vlivům. Skvěle se hodí na chrom, ocel či hliník nebo kombinaci kovů s plasty. Pevnost (smyková pevnost v tahu) je cca 15 až 24 MPa a rovněž tepelná odolnost je podobná jako u epoxidových lepidel.

Další možností jsou například kyano-akrylátová lepidla. Obvykle jde o vteřinová lepidla vhodná pro přesnější a menší spoje. Ke specifickým účelům poslouží i anaerobní lepidla (např. zajišťování šroubových spojů, stabilizace dílů,…). V leteckém či lodním průmyslu a dalších odvětvích se používají i MS polymerová lepidla. Vhodná jsou i na velkoplošné spoje. Jsou pevná, elastická, vysoce odolná vůči teplu i chemikáliím.

Zpracovatelnost

Údaj o zpracovatelnosti je u lepidel velmi důležitý. Obvykle bývá uváděn jako jeden z prvních parametrů, většinou výraznou číslicí přímo na obale. Nejde o údaj, za jak dlouho lepidlo zcela vytvrdne – to obvykle trvá 5, ale taky třeba až 72 hodin.

Jde o „pracovní čas“. Záleží tedy především na tom, jak komplikovaná a časově náročná bude aplikace. Pro zcela jednoduché úkony stačí minimální doba zpracovatelnosti. Pokud si však chcete lepidlo rozmíchat a posléze s ním postupně a složitěji pracovat, musí být tato doba delší.

Doba zpracovatelnosti bývá nejčastěji od cca 4 minut do 60 minut nebo i více.

Konečná pevnost

V praxi se v popisku produktu obvykle neuvádí pevnost v tahu/smyku v MPa, ale v kg na 1 cm čtvereční. Rozsah je od cca 100 kg/cm2 až po 300 kg/cm2.

Ceny lepidel na kov

Kolik si připravit, pokud chcete pevně a kvalitně slepovat kovy? Zde pro vás máme shrnutí základních cenových relací.

Lepidla na kov do 150 Kč

Velmi malá balení speciálních lepidel na kov – do cca 20 ml. Větší balení (několik set gramů) různých univerzálních a montážních lepidel.

Lepidla na kov do 300 Kč

Najdete zde velký výběr oblíbených dvousložkových epoxidových lepidel. Obvyklý objem je cca 20 až 25 ml, někdy i více.

Lepidla na kov do 600 Kč

V této relaci najdete především polyuretanová lepidla. Opět s objemem nejčastěji kolem 20-25 ml.

Nejlepší značky lepidel na kov

Které značky lepidel na kovy patří mezi osvědčenou špičku a stojí za pozornost?

  • Bison – Zřejmě nejoblíbenější a nejvíce dominantní značka lepidel na kov. Obrovský výběr epoxidových, ale i polyuretanových lepidel. Výborné výsledky a poměr ceny a kvality.
  • UHU – Alternativa ke značce Bison. Opět velmi oblíbená, nejrůznější druhy lepidel na kov. V průměru trochu vyšší cena.
  • Alteco – Různé druhy lepidel na kov. Obvykle velmi příznivá cena. Rovněž populární volba.
  • Loctite – Především různá vteřinová, ale i klasická dvousložková lepidla. Dobrá hodnocení a průměrná cena.
ProduktInfoHodnocení
#1LOCTITE 3450 tekutý kov
Epoxidové lepidlo (tekutý kov)
✔️ Manipulační pevnost za 12 min
✔️ Doba použitelnosti směsi 4 min
✔️ Složky: dvě - pryskyřice a tvrdidlo
✔️ Lepení oceli i nerezové, hliníku, měďi, mosazi
✔️ Zaplnění trhlin a spár
📌 od 280 Kč
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#2LOCTITE 496
Vteřinové
✔️ Dobrá adheze ke kovům, pryžím a plastům
✔️ Manipulační pevnost za 10-30 s
✔️ Určené pro běžné lepení
✔️ Technologie: kyanoakrylát
📌 od 405 Kč
[usr 5 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#3ALTECO Quick Steel
Tekutý kov
✔️ I pro náročnější lepení a opravy
✔️ Smyková pevnost min. 130 kg/cm2
✔️ Obsahuje ocelový prášek
✔️ Vytvrzuje 24 hodin
✔️ Zpracovatelnost (min.): 4
📌 od 120 Kč
[usr 4.9 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#4BISON Epoxy Metal
Vysokopevnostní
✔️ Zpracovatelnost 45 minut
✔️ Vysoká konečná pevnost 180 kg/cm2
✔️ Manipulační pevnost po 10 hodinách
✔️ Po zatvrdnutí jej lze brousit, přetírat
📌 od 200 Kč
[usr 4.8 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#5ALTECO A+B EPO-PUTTY
Epoxidová plastelína
✔️ Lepení i tmelení tvrdých materiálů
✔️ Vhodné pro opravy prasklin a trhlin
✔️ Zpracovatelnost (min.): 30
✔️ Funkční pevnost (hod): 24
📌 od 140 Kč
[usr 4.8 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
#6CHS EPOXY 1200-324
Epoxidová pryskyřice
✔️ Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice
📌 od 650 Kč
[usr 4.7 text="true" tooltip="true"] Číst recenze
0 Sdílení