Magazín

Orientační cena tepelného čerpadla – a kolik stojí jeho montáž?

Tepelné čerpadlo Tepelná čerpadla představují vysoce efektivní technologii používanou v mnoha odvětvích. Principiálně jde sice o technologii známou už zhruba sto let. Rozvoj však dává nové příležitosti k využití. Tepelná čerpadla se stále častěji využívají k vytápění domů – zejména nízkonákladových a pasivních budov. Jsou taky častou volbou pro ohřev zahradních bazénů. Samozřejmě nacházejí uplatnění v komerční i průmyslové sféře. Náš bude ale zajímat především zmíněné „domácí“ využití. Konkrétně se zaměříme na ceny těchto zařízení. Kolik stojí tepelné čerpadlo pro rodinný dům?

Orientační ceník tepelných čerpadel

Druh tepelného čerpadlaOrientační cenaPoptávka na míru
Tepelné čerpadlo vzduch-voda100 000 - 250 000 KčPoptat realizaci na míru
Tepelné čerpadlo země-voda200 000 - 350 000 KčPoptat realizaci na míru
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch20 000 - 50 000 KčPoptat realizaci na míru
Tepelné čerpadlo voda-voda90 000 - 300 000 KčPoptat realizaci na míru
Cena za 1 m vrtu pro čerpadlo země-vodaod 1 000 KčPoptat realizaci na míru

Cena tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla založená na principu vzduch-voda patří k nejoblíbenějším řešením. Používají se pro vytápění, ale i např. ohřev bazénů. Tato čerpadla mají výhodu v relativně velmi snadné instalaci/montáži. Lze je použít prakticky kdekoli s žádnými nebo minimálními stavebními zásahy či úpravami a dosahují velké univerzálnosti.

Jsou ovšem značně závislé na teplotě vzduchu. Tedy média, z nějž přečerpávají teplo. Rozsahy pracovních teplot jsou přesto obrovské.

  • Čerpadla určená pro vytápění domu fungují běžně do mínus 3 nebo i -10°C. Nejvýkonnější modely dokonce do -20 nebo i -25°C. V tak nízkých teplotách už efektivita výrazně klesá, přesto je stále podstatně vyšší než např. u přímotopů.
  • Čerpadla pro ohřev bazénové vody běžně pracují do cca plus 10 nebo 5°C. Některá však i při teplotách kolem nuly, invertorové modely pak mohou pracovat i v mínusových teplotách (až -10°C).

A kolik tepelná čerpadla vzduch-voda stojí? Vždy velmi záleží na tepelném výkonu, ten se musí odvíjet od velikosti vytápěného prostoru, ale roli hrají i faktory jako kvalita izolace. Dále se na ceně odrazí kvalita a efektivita samotného čerpadla.

Cena čerpadel voda-vzduch pro vytápění domácnosti (a/nebo ohřev vody) začíná nad hranicí 100 000 Kč. V takovém případě půjde spíše o levnější modely s výkonem nejčastěji kolem 5-6 kW spíš pro menší rodinné domy. Výkonnější, efektivnější a propracovanější čerpadla se pohybují spíš kolem 200 000 Kč.

Za solidních okolností se investice oproti levnějším a méně ekonomickým druhům vytápění vrátí v průměru během 4-6 let. Roční úspora je totiž obvykle v nižších desítkách tisíc.

Pokud chcete čerpadlo jen pro ohřev bazénu. Vstupní investice bude zpravidla nižší. Základní modely začínají na cenách kolem 10 000 Kč. Velmi výkonné pro větší bazén pořídíte i do 30 000 Kč. Nad 30 000 Kč jde především o invertorové modely, které umožní regulaci výkonu a efektivnější chod.

Cena tepelného čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda jsou pro vytápění domácností považovaná za ekonomicky nejvýhodnější a nejúčinnější. Zvláštně pokud jsou připojena k podlahovému topení. Čerpadlem lze topit celoročně buď v bivalentním provozu (s doplňkovým topidlem), nebo i samostatně – při dostatečném výkonu.

Díky odebírání tepla ze země není čerpadlo tak závislé na okolní teplotě jako čerpadlo čerpající ze vzduchu. Lze jej používat i v oblastech, kde panují tuhé mrazy pod mínus 25°C.

Toto výkonné a efektivní řešení má však i svá úskalí. Realizace je totiž poměrně velmi náročná. Je nutné provést buď vrt anebo využít plošné kolektory. Cena samotných tepelných čerpadel se nejčastěji pohybuje v rozmezí cca 200 až 350 tisíc Kč.

K tomu je však třeba připočíst náklady na instalaci, které nejsou zanedbatelné. Na 1 kW potřebujete cca 12 metrů hluboký vrt nebo kolektor o ploše kolem 30 m2. Většinou se realizuje vrt o hloubce 50 až 150 metrů. Cena za 1 m vrtu začíná na cca 1000 Kč.

Toto čerpadlo je cca o třetinu účinnější než jiná řešení. Návratnost investice je však kvůli vyšším vstupům delší – v průměru cca 10 let.

Cena tepelného čerpadla vzduch-vzduch

V tomto případě jde de facto většinou o splitové klimatizační jednotky, které umožní i „teplý“ provoz – tedy přitápění. Nejčastěji jsou používány spíše jako doplňkové nebo přídavné topení nebo v menších objektech (rekreační zařízení, chaty,…).

Lze je však použít i pro celoroční provoz. Jejich využití coby primárního nebo jediného topidla v rodinných domech či bytech je u nás ovšem spíše okrajové. Efektivita a úspornost není tak dobrá jako u jiných variant. Ovšem výhodou je poměrně nízká pořizovací cena. Tato čerpadla/klimatizace běžně pořídíte mezi cca 20 až 50 tisíci.

Cena tepelného čerpadla voda-voda

Tento typ čerpadel je schopen dosáhnout možná nejlepších hodnot topného faktoru ze všech. Má to ovšem značné množství háčků, takže v reálu nejde v našich podmínkách o vůbec běžnou, natož první volbu.

K jeho provozu je nutná značně vydatná studna nebo ideálně geotermální pramen. Instalace i provoz jsou relativně náročné a mohou i vyrovnat úsporu danou efektivitou. U rodinných domů v ČR vytápění čerpadlem voda/voda uvidíte jen velmi zřídka. Kvůli náročnosti na údržbu a kontrolu se více uplatňují u komerčních či průmyslových objektů.

Cena samotného zařízení a realizace/instalace však může být o něco nižší než u země/voda čerpadel. Velmi ovšem záleží na okolnostech. Samotné zařízení lze pořídit od cca 90 do 300 tisíc Kč.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Po tom, co jsme se pustili do samotného cenového přehledu, by stálo za to technologii, o níž je řeč trochu blíže představit.

Jako tepelná čerpadla jsou běžně označovány zařízení, které odebírají teplo z určitého dostupného zdroje a produkují ho jinam. Vše se děje během plynulých cyklů komprese a expanze. Čerpadlo odebere teplo z okolního vzduchu, země či vody. Kompresí par speciálního chladiva (resp. teplonosného média) dojde k výraznému nárůstu tepla a následnému předání topné soustavě. Médium pak putuje expanzním ventilem, zde se prudce ochlazuje a proces začíná nanovo.

Tepelné čerpadlo tedy přečerpává teplo z přírodních a zároveň pomocí práce zvyšuje jeho úroveň, tak aby bylo dostatečné pro vytápění nebo ohřev. Stejný princip využívá i lednice – jenom je zde kýženým výsledkem chlad, a nikoli teplo.

Méně elektřiny, více tepla

Čerpadlo pochopitelně nepracuje samo od sebe. K pohonu potřebuje elektřinu. Čerpadla však dokážou být efektivní v tom smyslu, že vyprodukují podstatně více tepla, než kolik spotřebují elektrické energie.

Tím se zásadně liší například od přímotopů a přímých elektrických ohřevů. U nich je el. energie přímo převáděná na tepelnou. Takže spotřeba (příkon) se rovná výkonu. Za 1 kW elektřiny získáte 1 kW tepla. Tento systém je účinný, jednoduchý (technologicky, montážně,…), ale velmi drahý. Proto se přímé elektrické ohřevy a topení používají spíš jako sekundární nebo nouzový zdroj. Málokdo s nimi vytápí nebo ohřívá soustavně.

Čerpadlo je jiná záležitost. Na 1 kW spotřebované el. energie totiž dokáže vyprodukovat několikanásobné množství tepelné energie. Konkrétní účinnost se však velmi liší v závislosti na mnoha a mnoha faktorech. Především na typu a kvalitě samotného zařízení. A taky na vnějších okolnostech.

COP topný faktor

Poměr mezi příkonem a tepelným výkonem je u čerpadla velmi důležitá veličina. Svědčí o jeho efektivitě. Tzv. koeficient výkonu či topný faktor obvykle značený pouze zkratkou COP bychom mohli jednoduše popsat jako tepelný výkon děleno příkon. U tepelných čerpadel se COP pohybuje od cca 2 do 15 (výjimečně i více). Platí, že čím vyšší číslo (COP), tím efektivnější je chod čerpadla.

Například u čerpadel pro ohřev bazénů je za vynikající standard považován průměrný COP kolem hodnoty 6. To znamená, že čerpadlo vyprodukuje 6krát více tepla, než spolyká elektřiny. Má to ale pár háčků.

Hodnota COP není vždy úplně ideální pro porovnávání čerpadel mezi sebou. Vypočítává se v laboratorních podmínkách s přesně stanovenými okolnostmi (teplota vzduchu, vody,…). Tyto proměnné se pak vždy uvádějí. Takže se u tepelného čerpadla pro bazén dozvíte např. COP 5,8 při teplotě vzduchu 24°C, teplotě vody 27°C. Někdy je u jednoho zařízení uváděno více čísel COP pro více okolností. Zajímavější hodnotou pro uživatele může být číslo SCOP, což je průměrný sezónní topný faktor. I tak jde spíš o orientační hodnotu, protože podmínky nikdy nebudou stejné jak při reálném provozu.

Tepelné čerpadlo funguje i v zimě

Tepelná čerpadla odebírají teplo z určitého média – vzduchu, vody, země. Není však nutné, aby tato média dosahovala kdovíjak vysokých teplot. Jinými slovy: čerpadla odebírají teplo i z chladného prostředí (média).

Platí ovšem, že existuje určité optimální rozmezí podmínek, kdy čerpadlo funguje nejefektivněji. Mimo toto rozmezí efektivita klesá, ale čerpadlo stále funguje a produkuje teplo. Spotřebuje jen více elektřiny.

Poptávka realizace tepelného čerpadla na míru

Chtěli byste zdarma zkonzultovat realizaci tepelného čerpadla u vašeho rodinného domu? Zkuste vyplnit poptávku a firma Woltair zhodnotí nejvýhodnější řešení přímo pro vás včetně možných dotací.

0 Sdílení