Magazín

Jak na správné odvzdušnění topení / starých radiátorů?

S vytápěním a otopnou soustavou mohou být lecjaké potíže a obecně jde o téma, které se v internetových diskuzích i jiných kruzích řeší dnes a denně. V tomto článku se podíváme na jeden z méně závažných, přesto neustále probíraných „problémů“, který neodmyslitelně patří k začátku topné sezóny.

Ano, řeč je samozřejmě o zavzdušněném topení a jeho odvzdušňování. Nejde ani tak o problém jako spíš přirozený jev, který je nicméně potřeba odstraňovat, pokud má topení fungovat efektivně. Problém samotný tkví spíše v konkrétním postupu odvzdušnění.

Přestože jde o záležitost, která se každoročně týká snad i většiny domácností a domů, ani odborníci se nedokážou dokonale shodnout na jediném správném řešení. Výsledkem je několik zaručených postupů, z nichž každý má své skalní zastánce, ale i odpůrce. My se pokusíme o stručný a hlavně pro běžného smrtelníka srozumitelný popis možností.

Odvzdušnění topení je lehké a zvládne jej každý sám
Odvzdušnění topení je lehké a zvládne jej každý sám

Jak dojde k zavzdušnění radiátorů?

Zavzdušnění způsobují vzduchové bubliny, které omezují průtok horké vody, a tedy i fungování radiátorů. Tyto bubliny se do topení dostanou skrze spáry a drobné netěsnosti v soustavě a taky při doplňování vody do oběhu. Vzduch stoupá nahoru, takže postiženy jsou především radiátory v nejvyšších patrech.

Jak poznat, že je topení zavzdušněné?

Celkem jednoduše. Zavzdušněné topení netopí ani při nastavení plného výkonu, případně může topit málo nebo nerovnoměrně (radiátor je v některých místech chladnější). Zavzdušnění můžete ale poznat i podle zvukových projevů topení. Topení je hlučné, můžete slyšet proudění nebo žbluňkání vody. Tyto zvuky mohou být poměrně hlasité a obtěžující.

Radiátor

Postup odvzdušnění

A teď k tomu hlavnímu. V první řadě je ještě třeba objasnit, kdy se topení odvzdušňují. Tento úkon se provádí těsně před zahájením topné sezóny, tedy pravidelně každý rok na podzim. Nutno podotknout, že jedno odvzdušnění nemusí vždy stačit a někdy je nutné proces opakovat. K zavzdušnění může navíc dojít i během sezóny.

Pomůcky

K samotnému odvzdušnění potřebujete jen pár pomůcek. Především je to nádoba na vodu (rendlík, mísa,…) a hadr. V některých případech se neobejdete bez speciálního odvzdušňovacího klíče. Ten můžete koupit v železářství a stojí doslova pár korun.

Základní postup

Základní postup samotného odvzdušňování je víceméně stejný ve všech variantách přístupu. Prostě opatrně uvolňujete ventilek, který se nachází většinou na boční straně radiátoru, v její horní části. Nejdříve začne ventilek syčet a pod vysokým tlakem prskat vodu. Posléze tlak zeslábne a voda začne volně vytékat. To je moment, na který jste čekali. Topení by mělo být odvzdušněné, takže můžete ventil zavřít.

Pozor! Při odvzdušňování mějte pod ventilkem pro jistotu připravenou nádobku na odtékající vodu a taky hadr. Někdy unikne pouze pár kapek, ale je lepší být připraven, kdyby bylo vody více. Pracujte opatrně, voda může být horká.

Video

Hezký návod, jak odvzdušnit topení, natočil Vidlák

Více variant přístupu

A teď k částem, kde se názory na postup rozcházejí. Tyká se to zejména přípravy na odvzdušnění. V některých verzích se dozvíte, že je před odvzdušňováním třeba vypnout čerpadlo (nebo např. v bytových domech počkat na večer, kdy dojde k jejich vypnutí) a taky zcela uzavřít regulační závěr. Poté začít odvzdušňovat a až následně topení zase pustit.

Někdy se dozvíte pravý opak. Tedy, že čerpadlo by mělo být při odvzdušňování v provozu a radiátory puštěné od začátku na plný výkon. Jiné verze vybízí navíc k zapnutí topení na plný výkon už po několik dní před odvzdušňováním. Často se setkáte i s názorem, že je třeba odvzdušňovat od nejnižších pater k nejvyšším.

Další zdroje tvrdí, že tyto úkony jsou zbytečné a komplikované a postačí základní postup, který jsme uvedli výše bez dalších kroků navíc. Bohužel, jak jsme zmínili, žádný z přístupů nelze označit za jediný správný, volba konečného postupu je tudíž na vás. Případně můžete celou záležitost svěřit do rukou odborníků.

Jak na odvzdušnění topení
Jak na odvzdušnění topení?

Mohlo by vás zajímat: Porovnávací test nejlepší olejových radiátorů

1 Sdílení