Magazín

Jaká je orientační cena základové desky za m2

Chystáte se stavit dům, chalupu nebo jiný objekt a snažíte se předběžně vykalkulovat cenu jednotlivých prací a potřebného materiálu, abyste se vešli do celkového rozpočtu? V dnešním článku se vám pokusíme pomoci odhadem finanční nákladnosti nezbytné a významné fáze v podobě základů – konkrétně nás bude zajímat orientačně cena základové desky.

Železobeton

Co jsou to základy?

Základy budov mohou mít několik podob. Obecně se základy rozdělují na plošné a hlubinné. Mezi plošné patří:

  • Základové pásy, které jsou ekonomickou volbou například u lehčích, méně zátěžových staveb, na příznivém podloží apod.
  • Ještě jednodušší možností jsou základové patky z betonu. Ty jsou běžné např. i u mobilních a dočasných staveb.
  • Naopak základová deska představuje preciznější, ale taky výrazně náročnější řešení – a to jak z hlediska finančního, tak i co se týká pracnosti.
  • Další variantu představují základové rošty, které se týkají především specifických oblastí (např. se seismickou aktivitou).

Druhým typem základů jsou základy hlubinné, které obvykle slouží jako podpora plošných základů. Jde o piloty a kesony nebo studny.

Smyslem základů jako takových je přenášet zátěž působenou konstrukcí budovy do základové půdy a zajistit tak stálost a stabilitu stavby.

Cena základové desky za m2

Při příkladové stavbě rodinného domu o rozloze okolo 100 m2 mohou být rozdíly v ceně základové desky naprosto markantní – v závislosti na proměnných, které jsme popsali výše (i na mnoha dalších).

Čistě teoreticky se při stavbě víceméně svépomocí, případně s přispěním najatých odborníků můžete vejít do rozmezí od 100 do 200 tisíc korun (čili 1-2 tisíce korun za m2). Při oslovení firmy a realizaci základové desky na klíč může být cena snadno dvojnásobná – a pohybovat se i okolo 400 tisíc korun.

Orientační ceny, anebo pro představu, kolik vás bude základová deska stát:

PoložkaOrientační cenaPoptávka
Ztracené bednění5 000 KčPožádat o kalkulaci
Výkop základových pásů8 000 KčPožádat o kalkulaci
Beton do základových pásů40 000 KčPožádat o kalkulaci
Zemnící a izolační materiál40 000 KčPožádat o kalkulaci
Štěrk10 000 KčPožádat o kalkulaci
Ocelové kari sítě (50 kusů)20 000 KčPožádat o kalkulaci
Beton základové desky35 000 KčPožádat o kalkulaci
Případné zednické prácePožádat o kalkulaci
Zpravidla vás základová deska svépomocí vyjde levněji. Pokud mluvíme o ceně 300 000 Kč za 100 m2 desky na klíč, svépomocí bude cena pravděpodobně kolem 100 až 200 000 Kč.
Základová deska na klíč
Cena za kompletní realizaci základové desky, včetně materiálu na klíč2000 - 4000 Kč / m2Požádat o kalkulaci
Základová deska 25 m250000 - 100000 KčPožádat o kalkulaci
Základová deska 60 m2120000 - 250000 KčPožádat o kalkulaci
Základová deska 100 m2200000 - 400000 KčPožádat o kalkulaci
Základová deska 150 m2300000 - 600000 KčPožádat o kalkulaci

Ceny jsou pouze orientační, vycházejí z dostupných ceníků firem. Doporučujeme oslovit více firem pro přesnější kalkulaci.

Co určuje cenu základové desky?

Kalkulace nákladů na realizaci základové desky není vůbec snadná záležitost. Jde o nesmírně proměnlivou záležitost. Konečnou cenu ovlivňuje řada faktorů. Zejména:

  • plocha stavby
  • hloubka základů
  • druh a velikost stavby, kterou základy ponesou atd.

Velmi významně ovlivní cenu i terénní situace parcely. Např. stavba ve svahu nebo na nevhodném podloží bude výrazně nákladnější. Výsledné nároky na základy je nutné určit ve spolupráci s profesionálním statikem.

Kutilsky, nebo na klíč?

Když už víme, jaké budou mít základy parametry, vstupují do hry další činitelé. Především je to způsob, jakým se rozhodneme základovou desku zrealizovat. Jde široké spektrum možností od téměř zcela svépomocného postupu až po zbudování základů (potažmo stavby) „na klíč“ s pomocí stavební firmy.

Asi vás napadne, že první možnost – tedy realizace co možná nejvíce svépomocí – bude levnější. Samozřejmě že tomu tak obvykle je. Je zde ovšem i jisté riziko. V takové situaci totiž nesete sami veškerou zodpovědnost. Špatně zbudované základy si mohou časem vynutit opravy, jejichž nákladnost třeba i překoná sumu, kterou jste prvně ušetřili. U stavební firmy máte naopak jistotu profesionálního zhotovení podpořenou zárukou.

Zlatá střední cesta

Škála, kterou jsme zmínili je široká, a velká spousta lidí najde nejvýhodnější pozici někde uprostřed mezi téměř zcela svépomocnou realizací a vysoce pohodlnou (ale nákladnou) variantou s přenecháním všech prací specializované firmě.

Častým řešením je, že budoucí majitelé stavby zvládnou svépomocně, čeho jsou schopni – ale těžší práce obstará jeden nebo více profesionálních zedníků, kteří pracují například na vlastní živnostenský list. Takovým „rozložením sil“ lze ušetřit i velmi významné částky oproti stavbě na klíč, kdy firma obstará vše a majitel přijde k hotovému bez organizování a bez práce.

0 Sdílení